907. Wang Rongzhi

China 

(1984 Jinping, Guizhou /> Guizhou, China) [LINK]

Wang Rongzhi artist

.

空间站 art wang rongzhi 00

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

 sources images: (artist) (1) (2) [2015: 3]

2015.01.09 research update: 2017.05.08

Advertisements